Members

Shitoryu Karate Association
www.ska.org.sg
Chief Instructor : Wong Tuang Seng
Email: skasingapore1964@gmail.com
Doshinkan
Doshinkan
https://www.facebook.com/Doshinkansingapore
Chief Instructor : Sai Koo Yet
Email: james.doshinkan@gmail.com
JKA Singapore
https://jka.sg/
Chief Instructor : Tan Soo Lin
Email: soo_lin@hotmail.com
Zen Shin Ren Karate-Do Association (Singapore)
Chief Instructor : Francis Hong
Email: monk6072@gmail.com
Shi Sei Kan
Chief Instructor : Sam Lim
Email: samcjj54@gmail.com
Singapore Polytechnic Goju-Kai Karate Club
https://www.facebook.com/spkarateclub/
Chief Instructor: Seng Chee Kiong
Email: spkarate@cca.sg
Ken Shin Kai Karate Club
https://www.facebook.com/KenShinKaiClub/
Chief Instructor : Chia Kwek Fah
Email: ckf567@gmail.com
Karate-Do Goju-Kai Singapore
https://www.facebook.com/singaporegojukai/
Chief Instructor : Eugene Koh
Email: eugenekoh01@hotmail.com
Canberra Community Club Karate Interest Group
https://www.facebook.com/SAKS.Singapore/
Chief Instructor: Oliver Dorin and Romualdo Lex Garcia
Email: canberracsckaratedoig@gmail.com
Goju Ryu Karate-do Association of Singapore
http://www.gojuryusg.org/
Chief Instructor : Sanny Yap
Email: secretary@gojuryusg.org
Ken Yu Kai Karate Association (Singapore)
https://www.facebook.com/kenyukaikarateassociation/
Chief Instructor : Yoshimasa Ishikawa
Email: kenyukai@gmail.com
Singapore Shotokan Karate Club
https://www.facebook.com/SKIFSingapore
Chief Instructor : Wong Hong Teng
Email: skifshotokan@gmail.com
Shudokan Karate
www.shudokankarate.com.sg
Chief Instructor : Teng Tiak Meng
Email: enquiry@shudokankarate.com.sg
Shitoryu Singapore Karate-Do Kai
https://www.shitoryukaratesg.com/
Chief Instructor : Robert Tan
Email: shitoryusingaporekaratedo@gmail.com
Hayashi-ha Shitoryukai Karate-Do (Singapore)
https://www.facebook.com/hayashihaSGExt
Chief Instructor : Low Kim Song
Email: hayashihasingapore@gmail.com
Goju- Ryu Karate-Do Seiwa Kai (Singapore)
http://seiwakaisingapore.wordpress.com/
Chief Instructor : Alvin Tan Oon Lye

Singapore Kei Shin Kan Karate-Do
https://www.facebook.com/sgkeishinkankarate/
Chief Instructor: Jason Tan Eng Seng

Bushido Karate
Chief Instructor: William Anthony